Scroll to top
© 2024 — MARGGRAF ARCHITEKTUR
en de sk

MODERNÁ VÝSTAVBA NA PRECHODNÉ BÝVANIE V HOTELI

Kompetencia Hotel

Projektujeme a staviame moderné hotely s návrhmi, ktoré odrážajú atmosféru doby a spájajú estetiku a hospodárnosť. Okrem chytrých izieb a apartmánov ponúkajú spoločne využiteľné priestory ako living lobby na surfovanie, relaxovanie alebo na stretávanie s priateľmi, bar, reštauráciu, konferenčné priestory až po coworkingové priestory.

Čo si cenia naši zákazníci: Dlhé roky spolupracujeme s uznávanými medzinárodnými hotelovými spoločnosťami a navrhujeme riešenia, ktoré vzájomne kombinujú realizovateľnosť a hospodárnosť s individuálnymi požiadavkami na dizajn. Spolu vytvárame koncepcie moderných flexibilné formy bývania v mestských aglomeráciách. Cieľovou skupinou sú ľudia dochádzajúci za prácou, študenti, slobodní a mladí profesionáli, ktorí hľadajú kvalitu, služby a flexibilitu za akceptovateľnú cenu.

Architektonicky náročnou úlohou a našou jedinečnou expertízou zároveň je výhodná poloha mnohých objektov – polohy v centrách miest alebo s priamym napojením na letisko, hlavnú vlakovú stanicu alebo diaľnicu. To si vyžaduje napríklad premyslené riešenia podzemných garáží a parkovísk alebo kladie osobitné požiadavky na ochranu proti hluku.

VÝSTAVBA PRE SENIOROV

Kompetencia sociálna starostlivosť

Ako špecialisti na prechodné bývanie už dlhé roky poskytujeme rady zariadeniam starostlivosti o seniorov alebo zariadeniam v zdravotníctve. Máme tak najlepšie predpoklady na projektovanie a výstavbu zameranú na primerané riešenia do budúcnosti v starostlivosti o seniorov a v zdravotníctve. Či už domovy sociálnych služieb, asistované bývanie alebo areály sociálnych služieb – pracujeme na základe požiadaviek zákazníkov, do procesu rozhodovania zapájame všetkých zainteresovaných a hľadáme pragmatické architektonické riešenia s modernými formami bývania pre všetkých zúčastnených.

Našim cieľom je vytvárať príťažlivé životné prostredie na bývanie v starobe a zároveň zvýšiť hospodárnosť budov. Prioritou je pritom je pohodlie, komfort a potreba bezpečnosti užívateľov. S našou dlhoročnou expertízou v prípade nehnuteľností v zdravotníctve vypracujeme aj podklady na audit k novému nariadeniu spolkovej krajiny o bývaní pre rôzne subjekty v zariadeniach starostlivosti o seniorov a v asistovanom bývaní.

ARCHITEKTÚRA PRE MODERNÉ TRHY PRÁCE

Kompetencia administratíva a priemysel

Ako chceme zajtra bývať, žiť a pracovať? Ako skĺbiť ekológiu, ekonómiu a estetiku? Ako prídeme ku kreatívnym riešeniam? Takto získané poznatky spájame s našou skúsenosťou, našim know-how a našim citom pre životaschopnosť projektu. Na základe toho poskytujeme rady našim investorom ohľadom administratívnych a priemyselných stavieb, navrhneme riešenia pracovných priestorov alebo skladových hál rovnako, ako prestavby pamiatkovo chránenej vily na administratívnu budovu. Požiadavky našich stavebníkov presadzujeme výslovne individuálne, nech už sú to výstavné priestory pre motorky skombinované s administratívnymi priestormi alebo dielňou alebo škôlka začlenená do administratívnych priestorov.

Či novostavba, prestavba alebo rozšírenie – navrhneme a postavíme pracovné priestory podľa aktuálnych noriem a do projektovania začleníme požiadavky investorov a pracovníkov. V prípade potreby spolupracujeme so sieťou špecializovaných inžinierov, aby sme s aktuálnymi požiadavkami optimálne skombinovali najmodernejšiu technológiu. Našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenia na jednom mieste.

SVETLO A FARBA AKO FAKTOR PROJEKTOVANIA V INTERIÉROCH

Kompetencia interiérová architektúra

Vytvoriť atmosféru pomocou farby a svetla, v našich návrhoch interiérov je to dôležité. Na každé využitie pritom navrhujeme primerané prostredie.

Či už je to prestavba, novostavba alebo renovácia, urobíme vhodný návrh interiéru a vytvoríme harmonické prostredie pre každú budovu. Okrem dômyselnej práce s materiálmi sú pri navrhovaní interiérov najdôležitejšími kritériami svetlo a farba. Pri plánovaní osvetlenia sa spravidla obraciame na špecializovaných projektantov aby sme interiéry premenili na priestory s vysokou kvalitou bývania. Máme skúsenosti s navrhovaním a zariaďovaním nielen objektov v hoteliérstve, ale aj v zdravotníctve, napríklad pri prestavbe alebo rekonštrukcii lekárskych ordinácií, rezidencií pre seniorov alebo a administratívnych budov.

PSYCHOLÓGIA BÝVANIA A ARCHITEKTÚRY (PBAA)

Kompetencia Plánovanie vhodné pre ľudí

Prečo sa v niektorých priestoroch cítime príjemne, zatiaľ čo iné v nás už pri vstupe vyvolávajú stres a nepokoj?

Odpovede na to ponúkajú poznatky psychológie bývania a architektúry, ktoré predstavujú základ nášho plánovania a dávajú kvázi „ľudský rozmer vecí“.

Ako medzidisciplinárna veda spája psychológia bývania a architektúry (PBaA) vedomosti technických, plánovacích povolaní s poznatkami psychológie.

Základné otázky platia pritom okrem ľudských potrieb predovšetkým pre vzájomné pôsobenie medzi človekom a priestorom.
Rozdelenie priestoru, svetlo, farby, materiály (…) sú zložky, ktoré robia z priestorov miesta na život.

Okrem už samozrejmej bezbariérovosti sa pri plánovaní priestorov vhodných pre seniorov zameriavame najmä na tie komponenty, ktoré tvoria predpoklad pre pohodu, oddych a príjemný pocit medzi „vlastnými stenami“ a blízkym okolím. V skratke ide o tie kvality priestorov, ktoré aj pri možných kognitívnych obmedzeniach spĺňajú požiadavky na bezpečnosť, kontrolu, anatómiu a sociálnu integráciu.

Okrem plánovania na základe psychológie bývania a architektúry obsahuje naše portfólio aj individuálne poradenstvo a analýzy kvality PBaA.

PRIPRAVOVAŤ PROJEKTY A ODHAĽOVAŤ NOVÉ MOŽNOSTI PRI VÝSTAVBE

Kompetencia príprava projektu

Čo je realizovateľné? Či pozemok alebo existujúca budova, zistíme pre vás, čo je možné na akom mieste a za aké prostriedky a navrhneme vhodné riešenie. Pretože východisková situácia je pri každom projekte iná. Niekedy je ako prvý k dispozícii pozemok a my navrhneme na základe toho projekt. Alebo máme kreatívny návrh využitia a hľadáme preň vhodný pozemok. Našou silnou stránkou je schopnosť prinášať inovačné nápady. Spolu s analýzou miesta stavby, návrhom zámeru, prepočtami rentability a vyhľadaním prevádzkovateľa nájdeme dobrých partnerov, vhodnú lokalitu a vyvážený koncept každého stavebného projektu.

Naša expertíza v projektovaní stavieb prispieva k tomu, aby ste váš projektový zámer užitočne zrealizovali. Poznáme trh a vieme, aké kritériá budú dôležité pri neskoršom používaní budovy. Vďaka našej sieti špecializovaných projektantov, prevádzkovateľov, expertov na nehnuteľnosti, stavebných spoločností a investorov úspešne spájame rôzne záujmové skupiny účastníkov výstavby a umožňujeme im rýchly prístup na špeciálne trhy. Našim zákazníkom poskytujeme konzultácie na ceste k realizácii svojich projektov, sme zdrojom impulzov a inšpirácie a profesionálnou podporou. Profitujte z našich dlhoročných skúseností, našich dôkladných znalostí trhu a našich kontaktov.