Scroll to top
© 2024 — MARGGRAF ARCHITEKTUR
en de sk

OFFICE (R)EVOLUTION in Bratislava

Bei der Veranstaltung OFFICE (R)EVOLUTION, die sich mit modernen Trends in der Gestaltung von Büroräumen befasste, hatten wir die Gelegenheit, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen.

Michal Markusek (Geschäftsführer Marggraf Slovakia s.r.o.), weitere Experten und ein Vertreter des Investors diskutierten darüber, worauf man bei der Gestaltung von Büros achten muss. Es wurde auch über zukünftige Trends gesprochen und betont, dass man keine Angst haben sollte, in neue Lösungen zu investieren, da sich dies durch die Produktivität der Mitarbeiter auszahlt.

Nach der Podiumsdiskussion fand ein Networking-Event statt. Hier bot sich eine hervorragende Gelegenheit, mit verschiedenen interessanten Teilnehmern, Erfahrungen und Ideen auszutauschen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Besichtigung des neu renovierten Gebäudes des Investors, bei der dessen innovativer Ansatz für Büroräume vorgestellt wurde.

„Die Veranstaltung (r)evolution hat viele wertvolle Erkenntnisse und Inspirationen geliefert, die wir in zukünftigen Projekten anwenden können. Wir sind überzeugt, dass moderne und gut gestaltete Büros der Schlüssel zur Steigerung der Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter ist.“

(Text Michal Markusek)

___________________________________________________________________________________

 

Na podujatí OFFICE (R)EVOLUTION, ktoré sa zaoberalo modernými trendmi v tvorbe kancelárskych priestorov, sme mali možnosť zúčastniť sa na panelovej diskusii.

Michal Markusek (konateľ Marggraf Slovakia s.r.o.), ďalší odborníci a zástupca investora diskutovali o tom, na čo je potrebné dbať pri tvorbe kancelárií. Hovorilo sa aj o budúcich trendoch a zdôraznilo sa, že netreba sa báť investovať do nových riešení, pretože sa to vráti vo forme zvýšenej produktivity zamestnancov.

Po panelovej diskusii nasledoval networking, ktorý poskytol výbornú príležitosť na výmenu skúseností a nápadov s rôznymi zaujímavými účastníkmi.

Vyvrcholením podujatia bola prehliadka novozrekonštruovanej budovy investora, kde bol predstavený ich inovatívny prístup k tvorbe kancelárskych priestorov.

„Podujatie (r)evolution prinieslo mnoho cenných poznatkov a inšpirácií, ktoré môžeme aplikovať v budúcich projektoch. Sme presvedčení, že moderné a dobre navrhnuté kancelárie sú kľúčom k zvýšeniu produktivity a spokojnosti zamestnancov.“

(Text Michal Markusek)

 

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide